Αιτήσεις ΑΣΕΠΔημιουργία και υποβολή αίτησεωνΠερισσότερα

Εκπαίδευση
Εκπαιδευτών

Εκπαίδευση
Εκπαιδευτών

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα

Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας
για μη ελληνόφωνους

Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας
για μη ελληνόφωνους

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα

Κέντρο
Δια Βίου Μάθησης 2
Κέντρο
Ξένων Γλωσσών
Φορέας
Συμβουλευτικής

Το Κ.Ε.Κ

Το Κ.Ε.Κ. Καματερού είναι πιστοποιημένος Φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ ως Φορέας Συμβουλευτικής, ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με κωδικό πιστοποίησης 12101012 καθώς επίσης και ως Κέντρο Ξένων Γλωσσών με κωδικό πιστοποίησης 2308596.

Δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και στεγάζεται σε ένα συνολικό χώρο έκτασης 630 m2. Στην δομή του Φορέα λειτουργούν 3 αίθουσες διδασκαλίας και 2 αίθουσες πληροφορικής, όλες πλήρως εξοπλισμένες με Η/Υ, εκτυπωτές, εκπαιδευτικό Software και εποπτικό υλικό.

Προγράμματα Εκπαίδευσης Συνοδευτικών Ομάδων Ασφαλείας - VIP Protection

Για Πρώτη Φορά στην Ελλάδα “Εκπαίδευση Συνοδευτικών Ομάδων Ασφαλείας” με τις Πλέον Επίσημες Πανευρωπαϊκά Αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις και Διαπιστεύσεις. Εφαρμόζονται Διεθνή Πρότυπα Προσαρμοσμένα στα Ελληνικά Δεδομένα, τα οποία υλοποιούνται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, με μακρόχρονη εμπειρία στις εκπαιδεύσεις VIP.

Πιστοποιήσεις