Υποψήφιοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

Δώσε ΤΩΡΑ στη ζωή σου τη θέση που της αξίζει.
Ο ΣΤΟΧΟΣ είναι πιο κοντά από ό,τι νοµίζεις. Είναι ΕΔΩ!

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα διαχείρισης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και Ασφαλιστικών Κινδύνων. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εκπαίδευσης είναι οι διευρυμένες γνώσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και όχι η στείρα απομνημόνευση κειμένων ή ερωτήσεων. Αναφέρεται στην εφαρμογή του Management για τον επαγγελματία Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή με σύγχρονη και σφαιρική τεχνογνωσία στην συμβουλευτική και εξυπηρέτηση.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
– Άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση
– Υψηλό εισόδηµα
– Επαγγελµατικό status
– Eπάγγελµα µε κοινωφελείς προεκτάσεις

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
– Aσφάλιση
– Θεσµικό πλαίσιο Ασφαλιστικής ∆ιαµεσολάβησης, Κοινοτική Οδηγία IDD (Insurance Distribution Directive) Ευρωπαϊκός Κανονισµός για την Προστασία των ∆εδοµένων (GDPR)
– ∆ιαµεσολαβούντα πρόσωπα
– Ασφαλιστικοί κίνδυνοι
– Κλάδοι Ασφάλισης
– Οργάνωση & ∆ιοίκηση γραφείου
– Πρακτική σε πραγµατικό περιβάλλον

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

…Nα γίνετε ένας αυτόνοµος ελεύθερος επαγγελµατίας, ή καλύτερα… ένας σύγχρονος manager!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Προετοιμασία σπουδαστών μας για την Πιστοποίηση των εξετάσεων της Τράπεζας Ελλάδας  (ΦΕΚ: 2603/ 08-11-2011)

 

…σε συνεργασία με το Ασφαλιστικό Γραφείο ΠΑΡΟΝ!!!

Οι Πιστοποιημένοι Σπουδαστές μας θα συνάψουν ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με το Ασφαλιστικό Γραφείο «ΠΑΡΟΝ»!!!

Διάρκεια σεμιναρίου

2 μήνες / 5 ώρες ημερησίως

Κόστος σεμιναρίου

180€

Φόρμα ενδιαφέροντος