Η Δύναμη Επιρροής και τα Εργαλεία της Πειθούς

Η Δύναμη Επιρροής και τα Εργαλεία της Πειθούς

Απευθύνεται σε:

 • Σε καθένα  που επιζητά να κατανοήσει  τους μηχανισμούς που μπορούν να τον οδηγήσουν  σε  ασυνείδητη συμμόρφωση  ώστε να αποφύγει να λάβει  αποφάσεις  υπό την επίδραση της πειθούς ενός ισχυρού  «πομπού».
 • Στον καθένα που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα «εργαλεία»,  προκειμένου να  παρασύρει  τους άλλους αβίαστα προς τους στόχους του και να γίνει ο ίδιος χρήστης πειθούς .
 • Σε επαγγελματίες κάθε είδους  όπως:  επιχειρηματίες, δικηγόρους , πολιτικούς, στελέχη επιχειρήσεων, εργαζόμενους κ.λ.π.

Σκοπός του σεμιναρίου:

 • Να γνωρίσετε τη φύση και τη λειτουργία της  πειθούς σε ένα βαθύτερο επίπεδο και να τη χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά για να μεταδώσετε τις πληροφορίες που επιθυμείτε,
 • να δημιουργήσετε συναισθήματα,
 • να αλλάξετε πεποιθήσεις και συμπεριφορές προς τη δική σας επιθυμητή κατεύθυνση  
 • Η πειθώ ως έννοια
 • Το ψυχολογικό υπόβαθρο που «παράγει» πειθώ.
 • O ρόλος του νου στη διαμόρφωση αντίληψης και λειτουργίας των μοντέλων της πειθούς
 • Ο τρόπος λειτουργίας του νου στη διαδικασία «παραγωγής» και απορρόφησης» πειθούς
 • Τα βασικά εργαλεία επιρροής
 • Η άμυνα απέναντι σε εφαρμοσμένες μεθόδους πειθούς
 • Ανάλυση και πειραματικές μέθοδοι
 • Η δύναμη του μηνύματος στο γραπτό λόγο
 • Πειθώ και διαπραγμάτευση

Eισηγήτρια

Η Μαριάνα Καρβουτζή γεννήθηκε στην Κορινθία. Είναι απόφοιτος του Νομικού  Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Κατέχει  μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης  στις διαπραγματεύσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδας.  Εργάζεται   ως δικηγόρος  και  διδάσκει  τομείς δικαίου σε ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης ως νομικός. Εισηγείται  επί των διαπραγματεύσεων και των τρόπων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών  και συναφών αντικειμένων σε επιχειρήσεις και  φορείς  εκπαίδευσης .  Εφαρμόζει  με επιτυχία από ετών μεθόδους επίλυσης  διαφορών  κάνοντας χρήση διαπραγματευτικών δεξιοτήτων στα πλαίσια  άσκησης  του δικηγορικού επαγγέλματος. Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια, παρουσιάσεις  και εκδηλώσεις  με αντικείμενο τη  διαπραγμευτική τέχνη, τελευταία δε και στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας .

Διάρκεια

6 ώρες

Κόστος σεμιναρίου

120€

Φόρμα ενδιαφέροντος