Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Web Design & Development – Basics

Στο σεμινάριο αυτό θα δούμε-εξασκήσουμε τις βασικές γνώσεις που χρειάζεται να έχει κάποιος για να μπορεί να φτιάξει μία στατική ιστοσελίδα με HTML5, πώς μπορεί να της δώσει μορφή, χρώμα και κίνηση με CSS3 και πώς μπορούμε να προσθέσουμε διάδραση του χρήστη με Javascript.

Με τη χρήση των πλέον σύγχρονων εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού θα δούμε πώς μπορεί ο καθένας να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις στο πιο ανταγωνιστικό και ευρέως ζητούμενο επάγγελμα του Web Developer.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό καλύπτει το σύνολο που πρέπει να έχει κάποιος για να μπορεί να σχεδιάσει και να κατασκευάσει στατικές (με στατικό περιεχόμενο) ιστοσελίδες, να τροποποιήσει ήδη υπάρχουσες, να τις ανεβάσει σε έναν web server και να προσθέσει απλή διάδραση με το χρήστη.

Απευθύνεται κυρίως:

 • Σε επαγγελματίες – άνεργους που θέλουν να επεκτείνουν το πεδίο γνώσεών τους πάνω σε ένα από τα πιο καλοπληρωμένα αντικείμενα της Πληροφορικής.
 • Σε φοιτητές πληροφορικής που θέλουν να αποκτήσουν πιο γρήγορα και οργανωμένα την επαγγελματική και πρακτική, πέρα από την ακαδημαϊκή εμπειρία στο Web Design & Development
 • Σε όσους θέλουν να ανοίξουν νέες πόρτες καριέρας, για να κάνουν το πρώτο βήμα
 • Σε ανθρώπους που απλά θέλουν να σχεδιάζουν ιστοσελίδες για χόμπι

Προϋποθέσεις για παρακολούθηση

 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Τι θα αποκομίσετε

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση

 • Να αναγνωρίζετε τα βασικά συστατικά στοιχεία μίας ιστοσελίδας.
 • Να δημιουργείτε συνδέσμους ανάμεσα στις ιστοσελίδες σας.
 • Να χρησιμοποιείτε εφαρμογές μεταφόρτωσης αρχείων από και προς webservers.
 • Να διαχειρίζεστε τα βασικά DNS records (Α) ενός domain name (παράδειγμα, kek-agkam.gr)
 • Να δίνετε χρώμα, μορφή και κίνηση στις ιστοσελίδες σας με Css.
 • Να δίνετε στον χρήστη τη δυνατότητα να δια δράσει με την ιστοσελίδα σας, γράφοντας τα δικά σας scriptάκια Javascript και jQuery.
 • Να φτιάχνετε ιστοσελίδες συμβατές με το standard W3C.

Πώς λειτουργεί το Web

 • Εισαγωγή στην λειτουργία του Παγκόσμιου Ιστού
 • Domains, Subdomains και DNS Records
 • File Uploading / Downloading
 • Βασική περιγραφή ενός HTML5 αρχείου

Εισαγωγή στην HTML5

 • Βασική δομή ενός HTML5 αρχείου
 • Γλώσσες, Head, βασικά tags
 • Tags Περιεχομένου – από το markupστο νόημα
 • Classes, IDs, tagnames και links
 • DOM
 • Πρακτική, δημιουργία HTML Αρχείου

Εισαγωγή στην CSS3

 • Επιλογή DOM Elements από τη CSS
 • Ιεραρχία επιλογών στυλ
 • Κύρια χαρακτηριστικά CSS
 • Χαρακτηριστικά CSS σε λεπτομέρεια.
 • Σύνδεση CSS αρχείων με HTML5 αρχεία
 • Χρώματα, κωδικοί, φόντο και γραμματοσειρές.
 • Μεγέθη και διάταξη
 • Κίνηση και Animations

Εισαγωγή στη Javascript

 • Τι είναι η Javascript;
 • Εισαγωγή στη Javascript
 • Τι μπορώ να κάνω με τη Javascript; Πού Χρησιμεύει;
 • jQuery
 • Animations and Effects.
 • Ajax Requests
 • Δυναμική ανανέωση περιεχομένου

Φόρμες και εισαγωγή δεδομένων από το χρήστη

 • Βασικές αρχές για τη λειτουργία μίας φόρμας.
 • Τι τύποι input υπάρχουν;
 • Τι τύπους input μπορούμε να προσθέσουμε;
 • jQuery UI

Επικοινωνία με Server

 • JSON
 • Σύντομη παρουσίαση της PHP
 • Σειρά εκτέλεσης

Πρακτική Άσκηση

Διάρκεια σεμιναρίου

45 ώρες (15 ημέρες x 3 ώρες)

Κόστος σεμιναρίου

280€

Web Design & Development Advanced

Στο σεμινάριο αυτό θα προχωρήσουμε σε βάθος στην διαδικασία της κατασκευής ιστοσελίδων αλλά και web εφαρμογών. Θα δούμε ευρέως χρησιμοποιούμενα Frameworks, θα αναπτύξουμε Serverside εφαρμογές, θα σχεδιάσουμε και κατασκευάσουμε robust δυναμικές ιστοσελίδες, θα μάθουμε να επικοινωνούμε και να παίρνουμε δεδομένα από βάσεις δεδομένων, πώς να τα διαχειριστούμε, να τροποποιήσουμε και να κανονικοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα, πώς να χρησιμοποιούμε έτοιμα θέματα για websites και dashboards και να φτιάχνουμε user friendly εφαρμογές

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό καλύπτει το σύνολο που πρέπει να έχει κάποιος για να μπορεί να σχεδιάσει και να κατασκευάσει δυναμικές ιστοσελίδες, να τροποποιήσει ήδη υπάρχουσες, να αναπτύξει web εφαρμογές και πλατφόρμες.

Απευθύνεται κυρίως:

 • Σε επαγγελματίες – άνεργους που θέλουν να επεκτείνουν το πεδίο γνώσεών τους πάνω σε ένα από τα πιο καλοπληρωμένα αντικείμενα της Πληροφορικής.
 • Σε φοιτητές πληροφορικής που θέλουν να αποκτήσουν πιο γρήγορα και οργανωμένα την επαγγελματική και πρακτική, πέρα από την ακαδημαϊκή εμπειρία στο Web Design & Development
 • Σε όσους θέλουν να ανοίξουν νέες πόρτες καριέρας, εμβαθύνοντας στον τομέα του Web Design & Development
 • Σε ανθρώπους που απλά θέλουν να σχεδιάζουν ιστοσελίδες και εφαρμογές για χόμπι

Προϋποθέσεις για παρακολούθηση

 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Βασικές γνώσεις HTML, CSS και Javascript
 • Θα βοηθήσει η εμπειρία σε χρήση εφαρμογών λογισμικού

Τι θα αποκομίσετε

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση

 • Να δημιουργείτε Portal, Responsive Websites και Web Applications
 • Να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε βάσεις δεδομένων
 • Να χρησιμοποιείτε σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού.
 • Να χρησιμοποιείτε συστήματα ελέγχου εκδόσεων (Version Control), συγκεκριμένα το SVN
 • Να κάνετε τη βασική εγκατάσταση και να χρησιμοποιείτε το CodeIgniter Framework

Πώς λειτουργεί το Web Advanced

 • Σειρά εκτέλεσης εργασιών
 • Domains, Subdomains και DNS Records / Sessions
 • Αρχιτεκτονική Εφαρμογών Web (MVC)
 • Web – Application – Database servers
 • Version Control Systems / SVN

Εισαγωγή στην PHP

 • Δομή PHP Αρχείου
 • Βασικό Συντακτικό
 • Δομές ελέγχου / επανάληψης
 • Μεταβλητές και σταθερές
 • Συναρτήσεις
 • Βασικές συναρτήσεις της PHP
 • Συμβολοσειρές
 • Πίνακες
 • Αντικείμενα και μέθοδοι

Bootstrap

 • Εισαγωγή – Εγκατάσταση
 • Grid System (Πλέγμα)
 • Panels
 • Navigation (menus, tabs)
 • Thumbnails, images
 • Buttons and inputs
 • Carousel and Jumbotron
 • Alerts and Modals
 • More

jQuery Advanced

 • Ασύγχρονες κλήσεις
 • CallBack Συναρτήσεις
 • Events και Triggers

Advanced HTML Forms

 • Form methods
 • Form Actions
 • Form Validation και έλεγχος Δεδομένων
 • Patterns
 • Clientside και Serverside Validation (Γιατί είναι σημαντικό να γίνονται και τα 2)

MySQL

 • Τι είναι η MySQL και γιατί να την χρησιμοποιήσουμε;
 • Εργαλεία διαχείρισης
 • Πίνακες και στήλες
 • Ερωτήσεις σε πίνακες
 • Συνένωση πινάκων
 • Εισαγωγή
 • Επεξεργασία
 • Διαγραφή

CodeIgniter Framework

 • Τι είναι το Codeigniter.
 • Μοντέλα και επικοινωνία με τη βάση δεδομένων
 • Controllers και λογική εφαρμογής
 • Οθόνες (templating και διαχωρισμός αρχείων)
 • Βιβλιοθήκες, βοηθήματα και γλώσσες

Πρακτική Άσκηση

Ο Ευάγγελος Κολαΐτης έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο Web και Mobile Development. Έχει εργαστεί για εταιρείες Πληροφορικής εντός και εκτός Ελλάδος ως full-stack developer, system administrator, project manager και διευθυντικό στέλεχος.

Εργάστηκε από το 2010 μέχρι το 2014 στην εταιρεία GK-Data της οποίας υπήρξε και ιδρυτικό στέλεχος, ως CTO και προγραμματιστής. Ίδρυσε την εταιρεία InformatiKS το 2014. Και οι 2 εταιρείες είχαν ως κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη λογισμικού για μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων τους.

Από τον Ιανουάριο του 2016 έως το Μάρτιο του 2017 εργάστηκε στην εταιρεία Leon Invent, με έδρα την California.

Από τον Μάρτιο του 2017 έως και τον Οκτώβριο του 2017 εργάστηκε ως προγραμματιστής στην εταιρεία Evolution Projects, Ελληνική εταιρεία με πολλά πρωτοπόρα και πρωτότυπα συστήματα για Smart Cities, στην οποία εξακολουθεί να εργάζεται έως και σήμερα με την ιδιότητα του Διευθυντή του τμήματος Πληροφορικής, εξακολουθώντας να εργάζεται και ως προγραμματιστής.

Διάρκεια σεμιναρίου

60 ώρες (20 ημέρες x 3 ώρες)

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα ενδιαφέροντος