Ασφάλεια εγκαταστάσεων για την καλλιέργεια φαρμακευτικών – βιομηχανικών προϊόντων

Ασφάλεια εγκαταστάσεων για την καλλιέργεια φαρμακευτικών – βιομηχανικών προϊόντων

Στόχος εκπαιδευτικού προγ/τος:

Η εκπαίδευση στοχεύει στο να καταρτίσει κατόχους άδειας εργασίας Ιδιωτικού Προσωπικού Ασφάλειας (security), ώστε να μπορούν να ελέγχουν:

 1. Το επιχειρησιακό επίπεδο του στελεχιακού δυναμικού
 2. Την εφαρμογή των διαδικασιών και των ειδικών καθηκόντων
 3. Τα αποτελέσματα των μέτρων ασφαλείας, σε επίπεδο Security κ Safety, καθώς και των μέτρων υγιεινής
 4. Την ικανοποιητική λειτουργία των Ηλεκτρονικών Μέσων Εποπτείας
 5. Την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας

Απευθύνεται σε:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • εργαζόμενους ΙΕΠΥΑ ως προσωπικό φύλαξης και προσδοκούν να εξελιχθούν επαγγελματικά
 • άτομα που διαθέτουν Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ και επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, προκειμένου να ενταχθούν πιο εύκολα στον επαγγελματικό κλάδο της Ασφάλειας εγκαταστάσεων, αποθήκευσης και μεταφοράς φαρμάκων
 • Νομικό Πλαίσιο
 • Επιχειρησιακό Πλάνο Ασφαλείας Ειδικών Εγκαταστάσεων
 • Διαδικασίες – Καθηκοντολόγια
 • Εξοπλισμος Ατομικός – Ειδικός
 • Θέματα Πληροφοριών – Εμπιστευτικότητα

Τo τριήμερο σεμινάριο διάρκειας 18 ωρών μπορεί να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις μας (δια ζώσης) ή μέσω e-learning  (εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

Κόστος:

170€

Σε όλους τους καταρτιζόμενους που παρακολούθησαν το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» των 105 ωρών παρέχεται έκπτωση 25%.

Κόστος Πιστοποίησης: 110

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο Φορέας μας χορηγεί Βεβαίωση Παρακολούθησης καθώς και Πιστοποίηση από Βρετανικό Φορέα.

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με την πλέον επίσημη πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένη πιστοποίηση όπου προσθέτει κύρος, αναγνώριση και υπεροχή στο βιογραφικό σας

Φόρμα Ενδιαφέροντος