Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

(Για συμμετοχή σε Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ)

Το Κ.Ε.Κ Καματερού σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (θεωρητικό πλαίσιο – μεθοδολογία – σχεδιασμός και παρουσίαση μικροδιδασκαλίας)» το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν Αίτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016).

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται με βάση την εξεταστική διαδικασία πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και παρέχει στους συμμετέχοντες:

 • Δυνατότητα πραγματοποίησης τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων βασιζόμενα στην Τράπεζα Θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Χτίσιμο, παρουσίαση και αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας από έμπειρους στο χώρο αξιολογητές
 • 12 ώρες επανακατάρτισης πριν από τις εξετάσεις για την παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων
 •  Εγγραφή σε μητρώο εκπαιδευτών (ΦΕΚ 2844/2012 και Ν. 4386/2016) που γίνεται αποδεκτό από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν, ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις που διοργανώνει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Σε όσους εκπαιδευτές θέλουν να μετάσχουν σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης από 1.9.2019, καθώς η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση (άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017

(με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα: «Εκπαιδευτής ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»)

 

 • Αλληλογνωριμία, παρουσίαση στόχων προγράμματος, διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου
 • Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, αρχές μάθησης ενηλίκων, ρόλος εκπαιδευτή
 • Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης, διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας
 • Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)
 • Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
 • Αξιολόγηση διδακτικού έργου (μοντέλα, τύποι, τεχνικές)
 • Εργαστήριο σχεδιασμού εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευόμενους
 • Πρακτική άσκηση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας ενηλίκων, (χιονοστιβάδα, εργασία σε ομάδες, παιγνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, κ.α.)
 • Παρουσίαση εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών από όλους τους εκπαιδευόμενους με σχολιασμό, βελτίωση υποψηφίων και υποστήριξη

200 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων οι:

 • 172 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας βασισμένης εξ ολοκλήρου στην τράπεζα θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με ευρηματικές ασκήσεις, πρωτότυπα μαθησιακά παιγνίδια και ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων
 • 16 ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης
 • 12 ώρες δια ζώσης κατάρτιση

Κόστος Συμμετοχής

280€ ανά συμμετοχή

Φόρμα ενδιαφέροντος