Επόπτες – Αρχιφύλακες

Επόπτες – Αρχιφύλακες

Στόχος εκπαιδευτικού προγ/τος:

Η εκπαίδευση στοχεύει στο να καταρτίσει τους Επόπτες  / Αρχιφύλακες, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να μπορούν να ελέγχουν:

 • τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του Προσωπικού Ασφαλείας
 • όλα τα φυλασσόμενα σημεία (εγκαταστάσεις, διαδρομές, φυσικά πρόσωπα)
 • την ενδεδειγμένη και νόμιμη ύπαρξη, αλλά και χρησιμοποίηση του ατομικού τους εξοπλισμού
 • την κατάσταση του προσωπικού που εκτελεί υπηρεσία, από πλευράς εμφάνισης, παράστασης, συμπεριφοράς – αξιολόγηση
 • την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφάλειας για τους πελάτες καθώς την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή τους
 • την επάρκεια των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων
 • την ορθή χρήση των υπηρεσιακών βιβλίων – σύνταξη αναφορών συμβάντων κ.λπ
 • πολιτικές πελατών και ΙΕΠΥΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία:

 • είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ ως προσωπικό φύλαξης και προσδοκούν να εξελιχθούν επαγγελματικά ως Αρχιφύλακες-Επόπτες
 • είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ με καθήκοντα Αρχιφυλάκων ή Εποπτών και επιθυμούν την κατάρτιση ή επανακατάρτισή τους και περαιτέρω εξέλιξή τους
 • είναι άτομα που διαθέτουν Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ και επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, προκειμένου να ενταχθούν πιο εύκολα στον επαγγελματικό κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας

Θεματολογία εκπαιδευτικού προγ/τος:

 

 • Νομοθετικό πλαίσιο
 • Ηγεσία – Διοίκηση προσωπικού
 • Δεξιότητες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης
 • Επικοινωνία
 • Διαχείριση περιστατικών (απλών, σοβαρών, κρίσιμων, κρίσεων) – Κέντρα Λήψεως Σημάτων / Κέντρα Επιχειρήσεων
 • Καθήκοντα
 • Προφίλ
 • Αλφαβητάρι Αρχιφύλακα-Επόπτη (σε νομικό, επαγγελματικό και επιχειρησιακό επίπεδο)

Τo διήμερο σεμινάριο διάρκειας 12 ωρών μπορεί να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις μας (δια ζώσης) ή μέσω e-learning  (εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

 

Κόστος Σεμιναρίου: 120€

Σε όλους τους καταρτιζόμενους που παρακολούθησαν το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» των 105 ωρών παρέχεται έκπτωση 25%

Κόστος Πιστοποίησης: 110

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο Φορέας μας χορηγεί Βεβαίωση Παρακολούθησης καθώς και Πιστοποίηση από Βρετανικό Φορέα.

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με την πλέον επίσημη πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένη πιστοποίηση όπου προσθέτει κύρος, αναγνώριση και υπεροχή στο βιογραφικό σας

Φόρμα Ενδιαφέροντος