Πωλήσεις

Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση

Χωρίς έξοδα μετακίνησης

Από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ

Με δεδομένα ότι η ελαχιστοποίηση των προϊοντικών διαφορών μετακυλύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας εκτός από την τιμή, στην καινοτομία και την εξυπηρέτηση και ότι, ο πελάτης επιλέγει ένα κατάστημά ανάλογα με τη διασημότητα του και την ποιότητα της παθητικής και της ενεργητικής επικοινωνίας μαζί του, το σεμινάριο:

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε πωλητές στους οποίους με την υποστήριξη της νευροεπιστήμης δίνεται απάντηση στα:

– Ποια είναι η αγοραστική συμπεριφορά του σημερινού ενημερωμένου και απαιτητικού πελάτη
– Γιατί οι αποφάσεις του πελάτη σε ποσοστό πάνω από 75% παίρνονται μη συνειδητά
– Γιατί το ¾ των πελατών δεν προγραμματίζουν τις αγορές τους και γιατί δεν παραμένουν πλέον πιστοί σε ένα κατάστημα
– Γιατί η πώληση χωρίς τον πωλητή κερδίζει συνεχώς έδαφος στο χώρο της λιανικής πώλησης
– Γιατί όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι (τυπολογία) και
– Γιατί πρώτα κερδίζεται ο πελάτης και μετά επιτυγχάνεται η πώληση

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του σεμιναρίου είναι:

– Η ανάδειξη της σημασίας της συνέργιας της παθητικής και της ενεργητικής επικοινωνίας του πωλητή στην ενεργοποίηση της αγοραστικής διάθεσης του πελάτη.
– Η υποκατάσταση της έωλης προïοντο-κεντρικής νοοτροπίας με την πολλά υποσχόμενη πελατο-κεντρική
– Η επισήμανση της δύναμης της ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη στην ελαχιστοποίηση των διαμαρτυριών και των παραπόνων και ενίσχυσης της πιστότητάς του.
– Η ανάδειξη του πωλητή σε σύμβουλο αγορών του πελάτη και
– Η ενεργοποίηση του «θέλω» του πελάτη και όχι μόνο του «χρειάζομαι»

ΟΦΕΛΟΣ

Το όφελος για τους συμμετέχοντες συνίσταται στα:

– Να αποκωδικοποιούν την αγοραστική προσωπικότητα του πελάτη/στόχου τους
– Να αναγνωρίσουν το ρόλο του merchandising στην προσέλκυση πελατών και των Σημείων Πώλησης (PοS) και στην αφύπνιση των αγοραστικών τους διαθέσεων
– Να αποκτήσουν πελατο-κεντρική νοοτροπία και δεξιότητα στο να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του πελάτη
– Να συμβιβαστούν με την ιδέα, ότι δεν υπάρχει δύσκολος πελάτης παρά μόνο απροετοίμαστος πωλητής και
– Να πειστούν από το γεγονός ότι, αν ο πελάτης ήξερε πάντοτε και επ΄ ακριβώς τι θέλει, το επάγγελμα του πωλητή δεν θα είχε ποτέ γεννηθεί.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ

1.1 Εξωστρέφεια
1.2 Ιδιοσυγκρασία
1.3 Αυτοπεποίθηση και
1.4 Ενσυναίσθηση
1.5 Νοητικός τύπος

2.1 Συναισθηματικό Σύστημα του εγκεφάλου του πελάτη και ο ρόλος του στην αγοραστική του συμπεριφορά
2.2 Αγοραστική προσωπικότητα και Αγοραστικός αυτοματισμός του πελάτη
2.3 Τυπολογία / προσδοκίες πελατών και τρόπος παρακίνησης

3.1 Εξωτερική παθητική επικοινωνία του πελάτη με το κατάστημα. (είσοδος, βιτρίνα,virtual merchandising) και ο ρόλος της στην προσέλκυσή του
3.2 Εσωτερική παθητική επικοινωνία του πελάτη με το κατάστημα (αισθητική, merchandising και σημεία πώλησης-PοS) και η σημασία της στις μη-προγραμματισμένες αγορές

4.1 Διεργασία της πώλησης σε πέντε διαπλεκόμενες φάσεις:
– Υποδοχή
– Εντοπισμός ανάγκης και ο ρόλος του τριγώνου «Ακούω – Ρωτώ – Σιωπώ»
– Επίδειξη προϊόντος / προσφορά
– Παρακίνηση πελάτη
– Κλείσιμο / πώληση
4.2 Συνέργια λεκτικής και εξωλεκτικής επικοινωνίας (γλώσσα σώματος) του πωλητή και η σημασία της στην παρακίνηση του πελάτη
4.3 Αντιρρήσεις του πελάτη -ο προθάλαμος της συμφωνίας

5.1 Η συμπεριφορά αναπαράγει συμπεριφορά
5.2 Προσδοκίες του πελάτη και επάρκεια του πωλητή
5.3 Διαμαρτυρίες, προφάσεις, παράπονα πελατών και χειρισμός

Το Σεμινάριο υποστηρίζεται από:
τη 210 σελίδων ειδική έκδοση του εισηγητή «ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΚΕΡΔΗ»

Εισηγητής

Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΙΣ
Διδάκτωρ του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Βιέννης – Συγγραφέας

Διάρκεια σεμιναρίου

10 ώρες

Κόστος σεμιναρίου

150€

Φόρμα ενδιαφέροντος