Νέο Voucher για 150.000 εργαζόμενους

Η Δράση «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913», του Έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 • Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η νέα δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζόμενους από όλους τους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού τομέα,  ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 12 ωρών και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 • Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας  80 ωρών  για απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων.
 • Πιστοποίηση  σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες & Εφαρμογές Γραφείου 1 (Επεξεργασία Κειμένων, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου)
 2. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS)
 3. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 4. Online Branding και Επικοινωνία

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Κυκλική Οικονομία

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 400 € (5 €/ανά ώρα κατάρτισης)

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ενημερωθείτε πρώτοι όταν ανοίξουν οι αιτήσεις για τους ωφελούμενους της δράσης.

Φόρμα Κράτησης

  Επίπεδο Σπουδών

  Εταιρία