Πρόγραμμα ενίσχυσης των πρώην εργαζομένων σε ΜΜΕ – Ολοκληρώθηκε

1. ATTICA BROADCASTING

Ωφελούμενοι: 928 άτομα πρώην εργαζόμενοι σε Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα (16 επιχειρήσεις)

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης κατάρτισης και απασχόλησης που αφορά παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης σε απολυμένα άτομα από 46 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου με τίτλο “Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών”. Συγκεκριμένα, η Δράση αφορά έως 928 άτομα, πρώην εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες έχουν τερματίσει τη δραστηριότητα τους, είτε έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η δράση αφορά διαδικασία συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, όπου θα υπάρξει αποτύπωση των προσόντων και ικανοτήτων των ωφελούμενων και διάγνωση των αναγκών τους, προσανατολισμένων σε παραδοσιακές ή νέες ειδικότητες ή αναδυόμενες δεξιότητες. Για εξειδικευμένη κατάρτιση και επιμόρφωση θα επιλεχθούν 288 άτομα.

Για την τελική επιλογή όμως θα προηγηθεί η διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Επιδοτείται έως και η χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης 120 ωφελούμενων, προκειμένου να υποστηριχθούν για αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας.

2. ATTICA PUBLISHING ACTIVITIES

Ωφελούμενοι: 705 άτομα πρώην εργαζόμενοι σε Εκδοτικές Δραστηριότητες (46 επιχειρήσεις)

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης κατάρτισης και απασχόλησης που αφορά παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης σε απολυμένα άτομα από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου με τίτλο “Εκδοτικές Δραστηριότητες”. Συγκεκριμένα, η Δράση αφορά έως 705 άτομα, πρώην εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες έχουν τερματίσει τη δραστηριότητα τους, είτε έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η δράση είναι χωρισμένη στα εξής βήματα:

Προβλέπονται 25 ατομικές συνεδρίες υποστήριξης, με επίδομα συμμετοχής ύψους 1.250 ευρώ μεικτά.

Κατάρτιση: Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών σε θεματικά αντικείμενα εκπαίδευσης τα οποία προέκυψαν έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελούμενων, βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του ατομικού σχεδίου δράσης τους. Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται στα 1.800 ευρώ

Εξειδικευμένη Κατάρτιση: Για την περίπτωση παροχής εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης το μοναδιαίο κόστος ανά άτομο είναι 4.000 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται επίδομα συμμετοχής για τον συμμετέχοντα εκπαιδευόμενο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
 • ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ)
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 • ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ WEB & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (VIDEO GAMES)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ – ΗΧΟΥ (ΜΟΝΤΑΖ)
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ

Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, οι συμμετέχοντες πρόκειται να λάβουν υποστήριξη για την αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο, λαμβάνοντας κατ’ αποκοπή το ποσό των 2.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος.