Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του Τουρισμού

Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του Τουρισμού

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων (upskilling) και η επανακατάρτιση (reskilling) των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού, με απώτερο σκοπό τη συνολική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο και ταυτόχρονα τη βελτίωση της εικόνας του κλάδου στην εποχή μετά την πανδημία του κορονοϊού COVID – 19. Τα προγράμματα αυτά αποβλέπουν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στον τουρισμό.

  1. Άνεργοι με 200 ένσημα στον τουρισμό ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης
  2. Εργαζόμενοι σήμερα στον τουρισμό με μόνιμη θέση εργασίας ή με σύμβαση αορίστου χρόνου (μη εποχικά εργαζόμενοι) (με 200 ένσημα στον τουρισμό ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης), εφόσον κατά τα έτη 2020 ή/και 2021 εργάζονταν στον τουρισμό και τέθηκαν σε αναστολή.
  3. Εποχικά εργαζόμενοι σήμερα στον τουρισμό (με 200 ένσημα στον τουρισμό ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης), οι οποίοι δεν τέθηκαν σε αναστολή κατά τα έτη 2020 ή/και 2021.
  4. Εργαζόμενοι σε οποιαδήποτε επιχείρηση (με 200 ένσημα στον τουρισμό ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης), οι οποίοι όμως τέθηκαν σε αναστολή κατά τα έτη 2020 ή/και 2021 από τουριστικές επιχειρήσεις στις οποίες τότε εργάζονταν.

Η επιλογή των καταρτιζόμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών που οδηγούν στην απόκτηση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Εκπαιδευτικό επίδομα: 1.250€ (5€/ώρα) για κάθε ειδικότητα.

 

Ειδικότητες:

(α) Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.

(β) Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.

(γ) Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.

(δ) Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.

(ε) Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.

(στ) Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA.

(ζ) Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Φόρμα Κράτησης