Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25-45 ετών

Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25-45 ετών

ΣΚΟΠΟΣ

Η κατάρτιση 10.000 ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και η δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψή τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 80 ώρες και η διάρκεια της απασχόλησης είναι 6 μήνες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ιδιωτικές επιχειρήσεις, με προτεραιότητα σε επιχειρήσεις της πράσινης οικονομίας.

AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Πρόγραμμα κατάρτισης διάρξκειας 80 ωρών για απόκτηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων (60 ώρες σύγχρονη τηλεκτάρτιση & 20 ώρες ασύγχρονη τελεκατάρτιση).
 • Πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προιοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Τίτλοι Προγραμμάτων:

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες & Εφαρμογές Γραφείου 1 (Επεξεργασία Κειμένων, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου)
 2. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS)
 3. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 4. Online Branding και Επικοινωνία

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Κυκλική Οικονομία

Εκπαιδευτικό επίδομα

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 499€ (5€ ανά / ώρα κατάρτισης).

Ιδιωτικές επιχειρήσεις, με προτεραιότητα σε επιχειρήσεις της πράσινης οικονομίας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ηλικίας 25-45 ετών.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

 • Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-30 ετών, δηλαδή 1.022€ μηνιαία (6.132€ συνολικά), και 80% για την πρόσληψη ανέργων 31-45 ετών, δηλαδή 817,60€ μηνιαία (4.906€ συνολικά).
 • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση), η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για πρόσληψη άνεργων σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση – έως 1.000€ μηνιαία για ανέργους 25-30 ετών και έως 800€ μηνιαία για ανέργους 31-45 ετών.
 • Η επιχορήγηση περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon
 • Οι επιχειρήσεις επιλέγουν το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης.
 • Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τις θέσεις, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα.
 • H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις.
 • Η ΔΥΠΑ υποδεικνύει στις επιχειρήσεις υποψηφίους σύμφωνα με τα προσόντα της θέσης.
 • Η επιχείρηση προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων.
 • Ο προεπιλεγμένος υποψήφιος συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, επιλέγει και παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετέχει σε εξετάσεις πιστοποίησης.
 • Μετά την πιστοποίησή του, η επιχείρηση προχωρά στην πρόσληψη.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Φόρμα Κράτησης