Κατάρτιση Ωφελουμένων μέσω προγ/των Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους / Ολοκληρώθηκε

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της Πράξης
“Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα
(17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) / Β΄ Κύκλος

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το πρόγραμμα κατάρτισης ωφελουμένων κοινωφελούς εργασίας στους 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας

Μεταξύ των Δήμων της Αττικής που εμπεριέχονται στην προκήρυξη είναι:

 Α/Α ΔΗΜΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
1 Δήμος Αγ. Αναργύρων – Καματερού 205

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους 3.737 ωφελούμενους που επέλεξαν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης της ως άνω Δράσης, στις Περιφερειακές Ενότητες των 17 Δήμων θυλάκων υψηλής ανεργίας, όπου οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν επί 8μηνο και περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών.

Θεματικές ενότητες
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 10 ώρες
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα 20 ώρες
Δεξιότητες πληροφορικής (επιλογή ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των ωφελουμένων)
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου I
1. Επεξεργασία Εγγράφου – Word
2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
90 ώρες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου II
1. Επεξεργασία Εγγράφου – Word
2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
4. Παρουσιάσεις- Powerpoint
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου III
1. Eπεξεργασία Εγγράφου – Word
2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
4. Παρουσιάσεις- Powerpoint
5. Βάσεις Δεδομένων – Access

Επιπλέον, παρέχεται πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής μέσω Αναγνωρισμένου Φορέα Πιστοποίησης UNICERT.

Η κατάρτιση θα παρέχεται μία φορά την εβδομάδα εντός ωραρίου εργασίας των ωφελουμένων, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες οι ωφελούμενοι θα απασχολούνται στο Δήμο στον οποίο έχουν επιλεγεί.

Επιπλέον, αναμένεται σύντομα η δημοσίευση της πρόσκλησης στα πλαίσια του Β΄ κύκλου των ίδιων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην οποία το ΚΕΚ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ επίσης θα συμμετάσχει ως πάροχος κατάρτισης.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του ωφελούμενου είναι τα εξής:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7/2016 πρόσκλησης του ΟΑΕΔ
2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου
3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη Δράση

Σας πληροφορούμε για την ποιότητα των υπηρεσιών κατάρτισης που προσφέρουμε και για τις οποίες θα θέλαμε να μας επιλέξετε.