Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ)

Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ)

Η εξειδίκευση στο διδακτικό αντικείμενο συμβάλει στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας. Η διδασκαλία είναι μία δυναμική διαδικασία που απαιτεί διαρκή ενημέρωση και εμπλουτισμό γνώσεων. Έτσι επιτυγχάνεται η επικαιροποίηση του περιεχομένου της διδασκαλίας σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των δομών Ε.Ε.Κ.

– Όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Εκπαιδευτές σε Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ).

– Σε Στελέχη Δομών Δια Βίου Μάθησης

– Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση

– Σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων

– Σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

– Σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε μεταλυκειακή βαθμίδα

– Σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού

– Σε γονείς – Σε ψυχολόγους – Κοινωνιολόγους

– Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε: Δομές Δια Βίου Μάθησης και επιχειρήσεις ως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Καριέρας, ή/και ως Στελέχη στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Επιχειρήσεων και Πολυεθνικών

 • Το Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Κατάρτιση εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική
 • Σύνδεση με αγορά εργασίας
 • Δυναμική Ομάδας- Διαχείριση Ομάδων
 • Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων-Αποτελεσματική Μάθηση
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων
 • Κατάρτιση προγράμματος σπουδών
 • Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας
 • Οργάνωση Διδακτικής Ενότητας
 • Μέθοδος project και εργαστήριο
 • Σχολικές δραστηριότητες Δομών ΔΒΜ
 • Φάκελοι υλικού
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος “Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ).”, παρέχουν εξειδίκευση σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, όπως σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιλέγουν & εφαρμόζουν αποτελεσματικά τεχνικές ενεργητικής μάθησης, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, τρόπους επίτευξης ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων και έχουν σαν στόχο την επίτευξη των όρων του μαθησιακού συμβολαίου.

Μοριοδότηση

Εγκύκλιος ΙΝΕΔΙΒΙΜ Μόρια Θέση Απασχόλησης
Κ1/49927/26-03-2018 3 (μέγιστο) Εκπαιδευτής ΚΔΒΜ
Κ1/121507/26-07-2017 3 (μέγιστο) Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας ΣΔΕ
Κ1/121514/26-07-2017 3 (μέγιστο) Σύμβουλοι Ψυχολόγοι ΣΔΕ
5697/336/02-08-2018 2 (μέγιστο) Εκπαιδευτές ΔΙΕΚ

Μέθοδος Υλοποίησης Προγράμματος

Διεξάγεται αποκλειστικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (E-learning), μέσω της πλατφόρμας moodle, σε ώρες και ημέρες που επιθυμείτε.

logo elearning

Περιλαμβάνει:
• E-books
• Πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία
• Συνεχή διαδικτυακή επικοινωνία
• Επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

 • Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
 • Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης)
 • Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση εργασιών και test αυτοαξιολόγησης)

Κόστος Συμμετοχής

200€ για τις 200 ώρες

350€ για τις 400 ώρες

520€ για τις 600 ώρες

 

Εκπτωτική Πολιτική:

– 10% έκπτωση σε φοιτητές – ανέργους

– 15% έκπτωση για παρακολούθηση πέραν του ενός σεμιναρίου

– 20% έκπτωση για εφάπαξ καταβολή του ποσού

Φόρμα ενδιαφέροντος