Επιμόρφωση σε θέματα σχολείων δεύτερης ευκαιρίας

Επιμόρφωση σε θέματα σχολείων δεύτερης ευκαιρίας

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Στόχος τους είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και, τέλος, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

– Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Εκπαιδευτές ή / και Στελέχη (Διευθυντές / Υποδιευθυντές) στα ΣΔΕ

– Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και ως Σύμβουλοι Ψυχολόγοι στα ΣΔΕ

– Σε Στελέχη Δομών Δια Βίου Μάθησης

– Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

– Σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων

– Σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

– Σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού

– Σε κοινωνιολόγους και ψυχολόγους

 • Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Φιλοσοφία και Πρόγραμμα Σπουδών
 • Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα ΣΔΕ
 • Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα
 • Ο εκπαιδευτικός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Ο εκπαιδευόμενος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Διάγνωση αναγκών των εκπαιδευομένων
 • Διαθεματικότητα και βιωματική μάθηση στα ΣΔΕ
 • Η σημασία της Ομάδας
 • Γραμματισμός και Πρόγραμμα Σπουδών των ΣΔΕ
 • Διδακτικές μέθοδοι στα ΣΔΕ
 • Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας
 • Περιγραφική Αξιολόγηση στα ΣΔΕ
 • Καλές Πρακτικές
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος “Επιμόρφωση σε θέματα Σ.Δ.Ε.”, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις που παρουσιάζει η απασχόληση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ως Εκπαιδευτής, Στέλεχος (Διευθυντής / Υποδιευθυντής), Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Σύμβουλος Ψυχολόγος.

Μοριοδότηση

Εγκύκλιος ΙΝΕΔΙΒΙΜ Μόρια Θέση Απασχόλησης
Κ1/121514/26-07-2017 5 (μέγιστο) Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Κ1/121507/26-07-2017 5 (μέγιστο) Σύμβουλος Ψυχολόγος
Κ1/49929/29-03-2018 2 (μέγιστο) Διευθυντής ΣΔΕ
Κ1/49931/29-03-2018 2 (μέγιστο) Υποδιευθυντής ΣΔΕ
Κ1/49923/29-03-2018 3 (μέγιστο) Μόνιμος εκπαιδευτικός προς απόσπαση
Κ1/125035/31-07-2017 5 (μέγιστο) Εκπαιδευτής

Μέθοδος Υλοποίησης Προγράμματος

Διεξάγεται αποκλειστικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (E-learning), μέσω της πλατφόρμας moodle, σε ώρες και ημέρες που επιθυμείτε.

logo elearning

Περιλαμβάνει:
• E-books
• Πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία
• Συνεχή διαδικτυακή επικοινωνία
• Επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

 • Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
 • Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης)
 • Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση εργασιών και test αυτοαξιολόγησης)

Κόστος Συμμετοχής

– 250€ για τις 200 ώρες
– 390€ για τις 400 ώρες
– 560€ για τις 600 ώρες

Εκπτωτική Πολιτική:

– 10% έκπτωση σε φοιτητές – ανέργους

– 15% έκπτωση για παρακολούθηση πέραν του ενός σεμιναρίου

– 20% έκπτωση για εφάπαξ καταβολή του ποσού

Φόρμα ενδιαφέροντος