Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων

Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων

Η εκπαίδευση ενηλίκων εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της Δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης. Συμβάλλει στην κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών αλλαγών και στην προσαρμογή των ανθρώπων στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας της γνώσης, καθώς και στην κατάρτιση των ατόμων στον εργασιακό τους τομέα και στον εμπλουτισμό της προσωπικής τους ζωής.

– Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων σε ΔΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ

– Σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές σε ΔΙΕΚ και ΣΔΕ

– Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και ως Σύμβουλοι Ψυχολόγοι στα ΣΔΕ

– Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων

– Σε Στελέχη Δομών Δια Βίου Μάθησης

– Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

– Σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων

– Σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

– Σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού,

– Σε κοινωνιολόγους και ψυχολόγους.

 • Αλληλογνωριμία, Παρουσίαση στόχων προγράμματος, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου
 • Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων, Ρόλος εκπαιδευτή
 • Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας
 • Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)
 • Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
 • Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές)
 • Μικροδιδασκαλία

Η ολοκλήρωση του προγράμματος ”Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων”, επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις που παρουσιάζει η απασχόληση σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Μοριοδότηση

Εγκύκλιος ΙΝΕΔΙΒΙΜ Μόρια Θέση Απασχόλησης
Κ1/49927/26-03-2018 3 (μέγιστο) Εκπαιδευτής ΚΔΒΜ
Κ1/121507/26-07-2017 3(μέγιστο) Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας ΣΔΕ
Κ1/121514/26-07-2017 3 (μέγιστο) Σύμβουλοι Ψυχολόγοι ΣΔΕ
K1/101952/20/06/2018 3 (μέγιστο) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί προς απόσπαση σε ΣΔΕ
Κ1/125035/31-07-2017 3 (μέγιστο) Εκπαιδευτές ΣΔΕ
Κ1/49929/29-03-2018 2 (μέγιστο) Διευθυντές ΣΔΕ
Κ1/49931/29-03-2018 2 (μέγιστο) Υποδιευθυντές ΣΔΕ
5697/336/02-08-2018 2 (μέγιστο) Εκπαιδευτές ΔΙΕΚ
Κ1/49934/26-03-2018 2 (μέγιστο) Διευθυντές ΔΙΕΚ
Κ1/49933/26-03-2018 2 (μέγιστο) Υποδιευθυντές ΔΙΕΚ

Μέθοδος Υλοποίησης Προγράμματος

Διεξάγεται αποκλειστικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (E-learning), μέσω της πλατφόρμας moodle, σε ώρες και ημέρες που επιθυμείτε.

logo elearning

Περιλαμβάνει:
• E-books
• Πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία
• Συνεχή διαδικτυακή επικοινωνία
• Επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

 • Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
 • Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης)
 • Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση εργασιών και test αυτοαξιολόγησης)

Κόστος Συμμετοχής

200€ για τις 200 ώρες

350€ για τις 400 ώρες

 

Εκπτωτική Πολιτική:

– 10% έκπτωση σε φοιτητές – ανέργους

– 15% έκπτωση για παρακολούθηση πέραν του ενός σεμιναρίου

– 20% έκπτωση για εφάπαξ καταβολή του ποσού

Φόρμα ενδιαφέροντος